تیم پارس جنوبی جم در آغاز بازی با تیم ماشین سازی تبریز به مناسبت نهمین نکوداشت روز جم با کاور منقش به نماد روز جم در زمین بازی حضور یافتند.