مهندس باقری

دبیر اجرایی “استارتاپ ویکند خدمات شهری جم” منصوب شد
به گزارش دبیر خانه همایش روز جم؛ طی حکمی از سوی علی دانشمند مسئول دبیر خانه همایش روز جم، مهدی باقری قلعه نوئی به عنوان دبیر اجرایی “استارتاپ ویکند خدمات شهری جم” منصوب شد.
در این حکم به محورها و رویکردهای اصلی “استارتاپ ویکند خدمات شهری جم” چون توسعه گردشگری، احیای میراث فرهنگی، توجه به محیط زیست، مدیریت پسماند، فرهنگسازی عمومی، حقوق شهروندی و محورهای توسعه شهری اشاره شده است.

گفتنی است مهدی باقری قلعه نوئی هم اکنون ریاست دانشکده فنی و مهندسی جم وابسته به دانشگاه خلیج فارس بوشهر را بر عهده دارد.

“این استارتاپ ویکند ” در هفته بزرگداشت روز جم و با حضور تیم های مختلف علمی برگزار می شود.