رئیس شورای شهر ریز در جشن هشتمین نکوداشت روز جم در ریز گفت :نگاه شورای پنجم شهر جم را باید ستود و مسیر همدلی ها را تداوم بخشید.

به گزارش روابط عمومی درج(دبیرخانه دائمی روز جم)؛ احمد شریفی با بیان اینکه برای اولین بار است که روز جم در گستره شهرستان برگزار می شود تاکید کرد: باید این نگاه شورای شهر جم را ستود و از اقدامات دبیرخانه دائمی همایش در اجرای مطلوب و مناسب برنامه های روز جم تشکر می کنم.

وی اظهار داشت: امروز شهرستان جم از بخش مرکزی گرفته تا بخش ریز و از شهر جم گرفته تا شهر ریز و شهر انارستان بیش از گذشته به همدلی برای توسعه نیاز دارند و خوشحالم که امروز این فضا در شهرستان مهیا شده است.

شریفی تصریح کرد: امیدوارم این نگاه همدلانه روز به روز در شهرستان بسط بیشتری یابد تا شاهد رونق و آبادانی همه بخش های شهرستان باشیم.