محمد نوازی و رضا جباری پس از حضور در ویژه برنامه شب فوتبالی هشتمین همایش نکوداشت روز جم با انتشار پست های اینستاگرامی به حضورشان در جم واکنش نشان دادند.