فرم فراخوان معرفی چهره علمی برتر سال ۱۳۹۷ شهرستان جم منتشر شد
دبیرخانه نهمین نکوداشت روز جم با نظر هیات داوری انتخاب چهره برتر علمی شهرستان جم اقدام به انتشار فراخوان معرفی چهره برتر علمی سال ۹۷ شهرستان جم می کند.

از چهره های علمی شهرستان جم دعوت می شود رزومه علمی ( مقالات علمی و پژوهشی به همراه سوابق علمی) خود را به همراه مستندات و محل و آدرس انتشار مقالات را از طریق سایت دبیرخانه به آدرس http://jam-day.ir/Scientific/  ارسال نمایید.

بدیهی است رزومه به همراه مستندات ارسالی برای انتخاب چهره برتر علمی شهرستان به هیات داوری ارائه می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۷۹۹۷۴۸۲۲ آقای یزدان شهیدزاده تماس حاصل نمایید