با اتمام هشتمین همایش نکوداشت روز جم، گزیده ای از ویژه برنامه های هشتمین نکوداشت روز جم به صورت جداگانه در قالب فایل تصویری در ادامه می آید:

 

مسابقات ورزشی ترکیبی خانوادگی