مجید اجرایی

دبیر جایزه شعر جم خبرداد؛
جایزه شعر جم رویداد مهم ادبی استانی این سال ها خواهد بود.

مجید اجرایی دبیر نخستین جایزه شعر جم اظهار داشت:این جایزه قصد دارد با رویکردی حرفه ای تحرک وطراوتی را درفضای ادبی استان ایجاد نماید.
به گزارش سایت دبیرخانه دائمی همایش روز جم؛ اجرایی با اشاره به پیشینه و جایگاه مهم شهرستان جم در ادبیات استان بوشهر افزود: باتوجه به این جایگاه،جم بسیار مستعد محوریت این حرکت ادبی است.
این شاعر وکنش گر ادبی اجتماعی خاطرنشان کرد؛در گام نخست،این جایزه استانی و در چشم انداز بعدی واز سال آینده به عنوان رویدادی ملی طرح ریزی خواهد شد.
مجید اجرایی در ادامه گفت:فراخوان جایزه شعر جم در سه بخش کلاسیک،غیرکلاسیک وکتاب سال شعر خواهد بود وجوایز اول تا سوم آن به ترتیب یک ونیم ملیون،یک ملیون وپانصد هزارتومان خواهد بود.

جایزه شعر جم
وی با اشاره به این که برای اولین بار کتاب سال شعر، ویژه ی کتاب هایی که در دوسال ۹۵ و۹۶ منتشر شده باشند جایزه دو ملیونی دریافت خواهند کرد گفت:با چند چهره ی مطرح ملی برای داوری به توافق رسیده ایم که اسامی کامل آنان اطلاع رسانی خواهد شد.
دبیر جایزه شعر جم بیان داشت اختتامیه این جایزه در روز بیست وسوم اسفند برگزار خواهد شد.
این منتقد ادبی خاطر نشان کرد در برنامه اختتامیه از مهم ترین وموثر ترین چهره های شعری استان تجلیل خواهد شد.
اجرایی خاطر نشان کرد گرد آوردن چهرهای مطرح وتثبیت شده شعر استان درکنار جوانها در این برنامه اتفاقی است که آن را باید یک فرصت قلمداد کرد.
وی در پایان با تمجید و قدردانی از نقش فعالانه شورای شهر،شهرداری جم وبه ویژه دبیرخانه دایمی همایش روز جم اظهار امیدواری کرد این همراهی وهم دلی تا پایان این رویداد به بهترین نحو وجود داشته باشد تا بتواند نام رخشنده جم را بار دیگر به عنوان یکی از قطب های فرهنگی استان مطرح نماید.