نشست هم اندیشی و نقد و بررسی برگزاری هر چه مطلوب تر برنامه های دهمین نکوداشت روز جم با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرک های مسکونی نفت و گاز و پتروشیمی و مسئول و اعضای دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم برگزار شد.

به گزارش درج؛ در این نشست فعالان فرهنگی اجتماعی شهرک ها به ارائه دیدگاه های خود در خصوص برنامه های روز جم پرداختند و مسئول دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم اهداف و دستاوردهای دبیرخانه را تشریح و خواستار مشارکت هر چه بیشتر فعالان فرهنگی و نخبگان جم در ارائه ایده ها و دیدگاه ها برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های دهمین نکوداشت روز جم شد.