نشست هم اندیشی و نقد و بررسی برگزاری هر چه مطلوب تر برنامه های دهمین نکوداشت روز جم با حضور جمعی از مربیان پرورشی مدارس و مسئول و اعضای دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم برگزار شد.

به گزارش درج؛ در این نشست مربیان پرورشی حاضر در نشست به ارائه دیدگاه های خود در خصوص برنامه های روز جم پرداختند و مسئول دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم اهداف و دستاوردهای دبیرخانه را تشریح و خواستار مشارکت هر چه بیشتر فعالان فرهنگی و نخبگان جم در ارائه ایده ها و دیدگاه ها برای هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های دهمین نکوداشت روز جم شد.