چنانچه خود را واجد عنوان چهره اجتماعی سال ۹۸ شهرستان جم می دانید، می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم، خود را در معرض داوری اعضای کمیته اجتماعی انتخاب برترین های سال قرار دهید.

چهره برتر اجتماعی

chehreh

  • چنانچه مدارکی برای موارد مطرح شده دارید از طریق گرینه زیر، ارسال فرمائید.