فراخوان معرفي چهره هنري سال

دبيرخانه دائمي روز جم در راستاي ترويج فرهنگ و هنر و معرفي دو تن از هنرمندان شاخص شهرستان در سال جاري با ثبت از هنرمندان رشته هاي مختلف كه خود را واجد شرايط لازم مي دانند به عنوان چهره هنري سال معرفي مي نمايد.

لذا هنرمندان هر كدام از رشته هاي هنري كه در جشنواره و نمايشگاه هاي بين اللملي، كشوري و منطقه ايي حائز عناوين و مرتبه و يا اثر هنري آنها پذيرفته گرديده مي توانند با درج اطلاعات خواسته مطابق مطابق ذيل فايل رزمه هنري خود را بارگذاري نمايند:

 

چهره برتر هنری

chehreh

  • چنانچه مدارکی برای موارد مطرح شده دارید از طریق گرینه زیر، ارسال فرمائید.