به اطلاع مي رساند
دبيرخانه دهمين نكوداشت روز جم در نظر دارد با نظر كميته كارآفريني چهره كارآفرين سال شهرستان را معرفي نمايد:
شهروند گرامي شما مي توانيد با درج اطلاعات خواسته شده و ارسال رزمه كاري و كارگاهي خود در بخش معرفي چهره سال در حوزه كارآفريني شركت نماييد.

کارآفرین برتر سال ۹۸

chehreh

  • چنانچه مدارکی برای موارد مطرح شده دارید از طریق گرینه زیر، ارسال فرمائید.