در آیینی با حضور فرماندار، معاون سیاسی فرماندار، رئیس و اعضای شورا و شهردار جم و روسای شورا و شهرداران شهرهای ریز، انارستان و بهارستان از دست اندرکاران برگزاری نهمین نکوداشت روز جم و ادارات و شرکت های همراه تقدیر شد.

در این آیین همچنین  با اهدای لوح سپاس از تلاش های مشاوران شورای شهر در حوزه های مختلف تقدیر شد.