چهره های برتر سال ۱۳۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

به گزارش دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم؛ در آیینی با حضور معاون وزیر راه، مسئولان و مردم شهرستان جم چهره های برتر شهرستان جم با انتخاب هیات های داوران نهمین نکوداشت روز جم معرفی شدند.

در بخش علمی، خانم طاهره عبدالهی با رای کمیته علمی نهمین نکوداشت روز جم به عنوان چهره برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شد.

در بخش فرهنگی هنری، آقای سام موسایی و خانم شیوا محمدی با رای کمیته فرهنگی هنری نهمین نکوداشت روز جم به عنوان چهره برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

در بخش اجتماعی زیست محیطی، آقای شبیر فکوریان و خانم راضیه پروین از توانخواهان شهرستان با رای کمیته اجتماعی نهمین نکوداشت روز جم به عنوان چهره برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

در بخش آموزش و پرورش، آقای داوود افتخاری و خانم مریم ابراهیمی با رای کمیته آموزش و پرورش نهمین نکوداشت روز جم به ترتیب به عنوان معلم و دانش آموز برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

در بخش اقتصادی، آقایان علی شیخیا، علیرضا رفیعی با رای کمیته کارآفرینی نهمین نکوداشت روز جم به ترتیب به عنوان کارآفرین برتر و سرمایه گذار برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

در بخش کشاورزی، آقای سهراب نوید طلب با رای کمیته کشاورزی نهمین نکوداشت روز جم به عنوان کشاورز برتر سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شد.

در بخش ورزشی، خانم ها سیده نجمه حسینی و سعیده نوروزی با رای کمیته ورزشی نهمین نکوداشت روز جم به ترتیب به عنوان چهره برتر ورزشی و ورزشکار سال ۹۷ شهرستان جم معرفی شدند.

همچنین آقای سید علی موسوی به عنوان چهره برتر شهرستان در سال ۹۷ از نگاه شورای شهر جم معرفی شد.

به چهره های برتر سال ۹۷، لوح سپاس، تندیس ویژه روز جم و هدایایی تقدیم شد.