کنسرت بندری لیکو از ویژه برنامه های روز جم در شهر انارستان برگزار شد.

در این مراسم اعضای شورای شهر انارستان، شهردار انارستان، رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر جم و مسئول دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم برگزار شد.