مسابقات ورزشی خانوادگی ” همگانی ” بمناسبت هشتمین همایش نکوداشت روز جم برگزار می گردد.
مهلت ثبت نام : ۷ الی ۱۳ اسفند ماه
زمان برگزاری : ۱۵ الی ۲۱ اسفندماه
جوائز :
تیم اول : یک میلیون و پانصدهزار تومان
تیم دوم : یک میلیون تومان
تیم سوم : پانصد هزار تومان

شرایط ثبت نام :
– هر تیم شامل دو نفرآقا و دو نفرخانم ( دو خانواده باهم)
– گروه سنی ۱۳ سال به بالا (زن و شوهر / خواهر و برادر / مادر و پسر / پدر و دختر)

نحوه برگزاری مسابقات :

🔹مسابقات همگانی روز جم در مرحله مقدماتی با حضور تیم های چهار نفره ، متشکل از دو نفر آقا و دو نفر خانم ( ترجیحا ً زن و شوهر یا پدر و دختر و یا مادر و پسر ) در پنج ایستگاه بشرح زیر انجام می گردد .

🔺 ایستگاه اول : با ورزشکار خانم آغاز و ایشان می بایست روی مانع با پرش جفت پا حرکت خود را آغاز و سپس با نوک پا بصورت تعادلی از داخل حلقه ها عبور کنند . تا به نفردوم ” آقا برسند .

🔺ایستگاه دوم : با ورزشکار مرد شروع و باید ایشان دو وزنه ۶ کیلیویی را بصورت مارپیچ با خود حمل کند و به نفر سوم ( مرد دوم ) برساند .

🔺ایستگاه سوم : ورزشکار مرد با از روی موانع و زیر موانع مشخص شده بدون خطا عبور و سپس به نفر چهارم گروه ( خانم ) برسد .

🔺ایستگاه چهارم : ورزشکار خانم به ترتیب شماره ها ، توپ ها را با مسیر مشخص شده به درون سبدها می رساند .

🔹ایستگاه پنچم : با حضور دو نفر ورزشکار آقا شرو ع می شود و می بایست به محض اینکه توپ سوم در سبد سوم قرار گرفت . هر دو ورزشکار در کوتاهترین زمان ممکن مسیر مشخض شده را بدوند و به نقطه پایان که همان نقطه شروع می باشد ، برسند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول برگزاری مسابقات تماس حاصل فرمائید.

گودرز هوشمند (۰۹۱۷۷۷۴۷۶۹۸)