شهرستان جم یکی از تاریخی ترین شهرستان های ایران است که در جنوب کشور و در استان زرخیز بوشهر واقع شده است.سابقه دیرینه این شهرستان در علم و ادب و فرهنگ و آمیختگی آن با صنعت نفت و گاز در کنار فرصت های مناسب گردشگری،شورای اسلامی دوره سوم شهر جم را برآن داشت تا روزی را در تقویم به نام روز نکو داشت جم با هدف معرفی بیش از پیش این شهر در سطح کشور در نظر بگیرد.

در این راستا با بهره گیری از نظرات بزرگان،تاریخ ۲۵ اسفندماه هر سال که مطابق با تولد عالم بزرگ فاضل جمی (ره) است بعنوان روز جم در نظر گرفته شد و اولین همایش روز جم در سال ۱۳۸۹ برگزار گردید.

در طی این سالها معمولا برنامه ریزی ها به صورتی شکل گرفته که روزهای منتهی به ۲۵ اسفند نیز برنامه های متنوعی به همین مناسب برگزار، که گاها عنوان برنامه ها از روز جم به هفته ی جم تغییر یافته است.

روند برگزاری روز جم در شورای دوره ی چهارم نیز ادامه یافت.

با آغاز بکار شورای پنجم شهر جم،تصمیم بر آن گرفته شد که برنامه های روز جم با نگاه و توجه بیشتری به همه ی ظرفیت های شهرستان برگزار شود و در اولین گام دبیرخانه دائمی همایش روز جم تاسیس شد.

دبیرخانه دائمی همایش روز جم در راستای مستند سازی همایش های سالیانه و برگزاری مناسب برنامه ها در اولین گام،اقدام به راه اندازی سایت دبیرخانه نموده که هم اینک در معرض نگاه شما قرار دارد.