پنجمین مراسم روز جم و بزرگداشت مرحوم عبدالله کامران برگزار شد.

پنجمین مراسم روز جم و بزرگداشت مرحوم عبدالله کامران برگزار شد.

  به گزارش خبرنگار دبیرخانه دائمی همایش روز جم به نقل از آوای جم؛با حضور سید عبدالواحد موسوی لاری،وزیر کشور دولت هشتم،پنجمین مراسم روز جم و بزرگداشت مرحوم عبدالله کامران برگزار شد. پنجمین همایش بزرگداشت 25 اسفند،...

ادامه مطلب ...