ویژه برنامه یازدهمین نکوداشت روز جم بر روی آپارات قرار گرفت

ویژه برنامه یازدهمین نکوداشت روز جم بر روی آپارات قرار گرفت

ویژه برنامه یازدهمین نکوداشت روز جم که در تاریخ بیست و پنج اسفندماه 1399 مصادف با تولد فاضل جمی و روز جم بر روی تپه تفریحی چگاسه برگزار شد. فیلم بخش های مختلف این ویژه برنامه را می توانید از طریق لینک های زیر در سایت آپارات...

ادامه مطلب ...