قطعه “کپه ” تیزر یازدهمین نکوداشت روز جم منتشر شد

قطعه “کپه ” تیزر یازدهمین نکوداشت روز جم منتشر شد

قطعه " کُـــپِه " این قطعه موسیقی با نام " کُـــپِه " که بر روی تیزر یازدهمین نکوداشت روز جم منتشر شد، اثر گروه سمران در دبیرخانه دائمی روز جم می باشد. هر چند نوای این اثر، بومی شهرستان جم نیست، اما به دلیل مجاورت جم با...

ادامه مطلب ...